Index
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki
 

Bazy danych PTB

Członkowie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego biorą udział w tworzeniu baz danych z zakresu bioetyki, zestawionych na stronie Bioetyka / Etyka medyczna, którą redaguje Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (Incet). Część tych baz (np. Akty prawne, Kazusy) należy do strony Interdyscyplinarnego Centrum Etyki, część zaś (np. Literatura lub Linki) czerpie materiał z odpowiednich baz Internetowego Serwisu Filozoficznego Diametros.

Polecamy nowe hasła:

W dziale Akty prawne między innymi:
 
 

W dziale Linki między innymi:

 
W dziale Kazusy między innymi:
 

Hasła oznaczone przez "DUN 2012" i "DUN 2013", a także najnowsze Kazusy zostały opracowane z dotacji na Działalność Upowszechniającą Naukę, przyznaną naszemu towarzystwu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2012 oraz 2013/14.