Index
 
Cele PTB l Statut l Władze l Historia i dokumentacja
 

Historia i dokumentacja

17 grudnia 2006 r. w Krakowie - w Sali Senackiej Collegium Novum UJ odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego; o przebiegu zebrania i podjętych na nim uchwałach informuje Protokół z z zebrania założycielskiego wraz z załącznikami.

10 marca 2007 r. w Krakowie, w Instytucie Filozofii UJ przy ulicy Grodzkiej 52 odbyło się kolejne zebranie członków założycieli; podjęta została Uchwała w sprawie zmian w Statucie (do Statutu Towarzystwa wprowadzono zmiany, postulowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, rozpatrujący wniosek o rejestrację Towarzystwa).

22 marca 2007 r. - decyzja Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie o zarejestrowaniu Towarzystwa.

25-27 maja 2007 r. internetowa konferencja Filozoficzne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej na forum Internetowego Serwisu Filozoficznego DIAMETROS.

1 grudnia 2007 r. w Warszawie - Walne Zgromadzenie członków PTB, połączone z konferencją p.t.: "Blaski i cienie świadomej zgody", zorganizowaną we współpracy z AM w Warszawie. O przebiegu Walnego Zgromadzenia i podjętych na nim uchwałach informuje Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 1.12.2007 r.

29-31 sierpnia 2008, Kraków - konferencja Etyczne i prawne granice badań naukowych, zorganizowana we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Etyki oraz Instytutem Filozofii UJ (więcej informacji na stronie http://www.etyka-nauki.pl/); w dniu 30 sierpnia odbyło się również kolejne Walne Zgromadzenie członków PTB; o jego przebiegu i podjętych na nim uchwałach informuje Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 30.08.2008 r.

26 września 2009, Kraków - konferencja Konflikty między opinią lekarza i wolą pacjenta - czy są nam potrzebne szpitalne komisje etyczne?, zorganizowana we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Etyki oraz Instytutem Filozofii UJ; w tym samym dniu odbyło się również kolejne Walne Zgromadzenie członków PTB; o jego przebiegu i podjętych na nim uchwałach informuje Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Bioetycznego w dniu 26.09.2009 r.

4 grudnia 2010 r. w Warszawie - Walne Zgromadzenie członków PTB, połączone z konferencją pt.: Jak zapewnić etyczną realizację badań biomedycznych?, zorganizowaną we współpracy z Ośrodkiem Bioetyki NRL. O przebiegu Walnego Zgromadzenia i podjętych na nim uchwałach, dotyczących wyboru nowych władz, informuje Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 4.12.2010 r.

10 grudnia 2011 r. w Warszawie - Walne Zgromadzenie członków PTB. O jego przebiegu informuje Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków PTB w dniu 10 grudnia 2011 r.

10 XII 2012 r. w Krakowie - Walne Zgromadzenie członków PTB. O jego przebiegu informuje Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 10.12.2012 r.

14.12.2013 r. w Krakowie - Walne Zgromadzenie członków PTB. O przebiegu Walnego Zgromadzenia i podjętych na nim uchwałach, dotyczących wyboru władz na kolejną kadencję, informuje Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Bioetycznego w dniu 14.12.2013 r.

13 XII 2014 r. w Krakowie - Walne Zgromadzenie członków PTB. O jego przebiegu informuje Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 13 XII 2014 r.

12 XII 2015 r. w Krakowie - Walne Zgromadzenie członków PTB. O jego przebiegu informuje Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 12 XII 2015 r.

3 XII 2016 r. w Krakowie - Walne Zgromadzenie członków PTB. O jego przebiegu informuje Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 3 XII 2016 r.

2 XII 2017 r. w Krakowie - Walne Zgromadzenie członków PTB. O jego przebiegu informuje Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 2 XII 2017 r.

Dokumenty PTB:

f
Protokół z zebrania założycielskiego wraz z załącznikami
e
Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 1.12.2007
d
Uchwała w sprawie zmian w Statucie 10 marca 2007
c
Statut Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
b Deklaracja członkowska PTB
a Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 30.08.2008 r.
a Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 26.09.2009 r.
a Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 4.12.2010 r.
a Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 10.12.2011 r.
a Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 10.12.2012 r.
a Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 14.12.2013 r.
a Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 13.12.2014 r.
a Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 12.12.2015 r.
a Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 3.12.2016 r.
a Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 2.12.2017 r.