Index
 
Rodzaje i warunki członkostwa l Jak zostać członkiem PTB? l Składki członkowskie l Lista członków
 

Jak zostać członkiem PTB?

Osoby, które po zapoznaniu się ze Statutem Polskiego Towarzystwa Bioetycznego akceptują zasady jego działalności i chciałyby zostać przyjęte w poczet jego członków, prosimy o pobranie, wypełnienie i wydrukowanie załączonej Deklaracji członkowskiej.

Wypełniony formularz Deklaracji, w postaci drukowanej opatrzony podpisami dwóch członków wprowadzających, prosimy odesłać pocztą tradycyjną lub faksem na adres sekretarza Towarzystwa:

Aleksandra Głos
Polskie Towarzystwo Bioetyczne
Instytut Filozofii UJ
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
faks: (+48 12) 4224916

Prosimy również o odesłanie elektronicznej wersji wypełnionego Formularza deklaracji na adres: towarzystwo.bioetyczne@gmail.com.

Osoba, która chciałaby przyłączyć się do PTB, a nie ma żadnych znajomych w gronie jego członków (część z nich wymienia załączona Lista), może zostać wprowadzona do Towarzystwa również przez członków Zarządu. W tym celu oprócz wypełnionej deklaracji członkowskiej powinna ona przesłać garść informacji na swój temat, poświadczających, że spełnia warunek członkostwa, o którym mówi art. 12, ust. 1 Statutu PTB, a zatem że "w związku z działalnością naukową, publicystyczną, zawodową, społeczną lub religijną podejmuje zagadnienia z zakresu statutowych działań Towarzystwa" (jeżeli to możliwe, bardzo pożądana byłaby kopia przynajmniej jednej publikacji z dziedziny bioetyki).