Index
 
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Konferencja:

 

KONFLIKTY MIĘDZY OPINIĄ LEKARZA I WOLĄ PACJENTA - CZY SĄ NAM POTRZEBNE SZPITALNE KOMISJE ETYCZNE?

Zgłoszenia:

Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać na pobranym Formularzu zgłoszeniowym, w załączniku przesyłki skierowanej na adres bioet@iphils.uj.edu.pl.

Osoby pragnące wziąć udział w konferencji proszone są o wniesienie opłaty konferencyjnej w terminie do 10 września 2009 r. (szczegóły w dziale Opłaty). Prośba ta odnosi się zarówno do uczestników nienależących, jak należących do Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Nie dotyczy ona natomiast tych członków Towarzystwa, które zamierzają uczestniczyć jedynie w Walnym Zgromadzeniu.

Przed zgłoszeniem udziału i uiszczeniem opłaty należy upewnić się na stronie Aktualności, czy lista uczestników konferencji jest jeszcze otwarta.