Index
 
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Konferencja:

 

O przyczynach niedostatecznej ochrony przed bólem w polskiej opiece zdrowotnej

09.12.2013 Konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Naczelną Izbą Lekarską

Referaty: