Index
 
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Konferencja:

 

ETYCZNE I PRAWNE GRANICE BADAŃ NAUKOWYCH

Zaproszenie:

     Konferencja pt. "Etyczne i prawne granice badań naukowych" odbyła się zgodnie z planem w dniach 29-31 sierpnia 2008. Większość zapowiadanych wcześniej referatów zostało wygłoszonych, kilka trzeba było niestety odwołać. Przedstawiono również w skrócie część komunikatów.

     Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, organizatorzy konferencji musieli z żalem zrezygnować z konkursu na najlepszy komunikat. Powodem tej rezygnacji był po prostu fakt, że autorzy komunikatów w większości przysłali nam swoje teksty grubo po wyznaczonym terminie (który upływał w dniu 1 czerwca). Także i tekstów, które zostały nam dostarczone stosunkowo niedługo po tym terminie, a zatem jeszcze przed wakacjami, było niestety zbyt mało, aby można je było sensownie poddać procedurze konkursowej. Przepraszamy jednak za brak wcześniejszej informacji na ten temat.

   Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, materiały konferencyjne mają też ukazać się w specjalnym, grudniowym numerze Internetowego Czasopisma Filozoficznego Diametros. Wcześniej jednak muszą one jeszcze zostać poddane recenzji, ewentualnej korekcie i redakcyjnej obróbce. Tak więc usilnie prosimy wszystkich prelegentów, zainteresowanych publikacją tekstu swojego wystąpienia, aby do dnia 20 września przesłali nam jego ostateczną wersję (lub też wiadomość, że wersja wcześniej przesłana może być traktowana jako ostateczna i jest oferowana do czasopisma Diametros)

Na koniec chciałbym w imieniu Komitetu Organizacyjnego naszej konferencji, a także w imieniu jej współorganizatorów - Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ - serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wzięły w niej udział, pomogły ją przeprowadzić lub w jeszcze inny sposób przyczyniły się do jej odbycia!

Włodzimierz Galewicz


Patronat medialny: