Index
 
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Konferencja:

 

KONFLIKTY MIĘDZY OPINIĄ LEKARZA I WOLĄ PACJENTA - CZY SĄ NAM POTRZEBNE SZPITALNE KOMISJE ETYCZNE?

Aktualności:

Konferencja odbyła się 26 września 2009 r. i przebiegła zgodnie z Programem.

W trakcie Walnego Zgromadzenie uchwalono m.in. Oświadczenie w sprawie szpitalnych komisji etycznych.