Index
 
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Konferencja:

 

KONFLIKTY MIĘDZY OPINIĄ LEKARZA I WOLĄ PACJENTA - CZY SĄ NAM POTRZEBNE SZPITALNE KOMISJE ETYCZNE?

Kontakt:

Instytut Filozofii UJ,
Zakład Badań nad Etyką Zawodową
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków,
faks: (+48 12) 4224916


e-mail: bioet@iphils.uj.edu.pl

Informacji związanych z programem konferencji udziela dr Olga Dryla.

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela mgr Mateusz Penczek.