Index
 
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Konferencja:

 

KONFLIKTY MIĘDZY OPINIĄ LEKARZA I WOLĄ PACJENTA - CZY SĄ NAM POTRZEBNE SZPITALNE KOMISJE ETYCZNE?

Opłaty:

Symboliczna opłata konferencyjna, która uprawnia do udziału w konferencji i do poczęstunku w czasie przerwy kawowej, wynosi 50 zł. Opłatę tę powinni uiścić zarówno uczestnicy spoza Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, jak jego członkowie (oprócz tych, którzy zamierzają wziąć udział jedynie w łączącym się z konferencją Walnym Zgromadzeniu).

Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 10 września 2009 r.

Należy ją wpłacić na konto:
PKO Bank Polski SA, oddział 7 w Krakowie
80 1020 2892 0000 5202 0230 5092

a zeskanowane lub skserowane potwierdzenie wpłaty przesłać mailem lub faxem organizatorom.