Index
 
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Konferencja:

 

KONFLIKTY MIĘDZY OPINIĄ LEKARZA I WOLĄ PACJENTA - CZY SĄ NAM POTRZEBNE SZPITALNE KOMISJE ETYCZNE?

Rada naukowa

Tadeusz Biesaga (PAT w Krakowie)
Barbara Chyrowicz (Wydział Filozofii KUL)
Roman Danielewicz (Ministerstwo Zdrowia)
Włodzimierz Galewicz (Instytut Filozofii UJ)
Andrzej Górski (PAN, Wrocław)
Przemysław  Łaniewski-Wołłk (Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie)
Krystyna Barbara Kozłowska (kierująca pracami Biura Rzecznika Praw Pacjenta)
Krzysztof Marczewski (UM w Lublinie)
Wojciech Nowak (Collegium Medicum UJ)
Bolesław Rutkowski (UM w Gdańsku)
Marek Sanak (Collegium Medicum UJ)
Janina Suchorzewska (UM w Gdańsku)
Jerzy Wordliczek (Collegium Medicum UJ)
Włodzimierz Wróbel (Wydział Prawa i Administracji UJ)

Komitet organizacyjny

Włodzimierz Galewicz
Marek Czarkowski
Olga Dryla
Mateusz Penczek
Marta Soniewicka