Index
 
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Konferencja:

 

KONFLIKTY MIĘDZY OPINIĄ LEKARZA I WOLĄ PACJENTA - CZY SĄ NAM POTRZEBNE SZPITALNE KOMISJE ETYCZNE?

Program:

Planowana konferencja była pierwszą z dwóch części spotkania członków PTB w dniu 26 września 2009 w Krakowie, otwartą także dla gości spoza Towarzystwa. Trwała ona od godz. 10.30 do 13.30. i składała się z sześciu referatów, które wygłosili zaproszeni prelegenci:

dr Marek Czarkowski, Czy szpitalne komisje etyczne są nam potrzebne? (prezentacja)

dr hab. Romuald Krajewski, Szpitalne komisje etyczne - zagrożenia

prof. Marian Machinek, Konflikty etyczne u kresu życia w relacji lekarz-pacjent. Refleksja w kontekście projektu powołania szpitalnych komisji etycznych

prof. Kazimierz Szewczyk. Szpitalne komisje etyczne jako składnik systemu opieki zdrowotnej w krajach demokratycznych (robocza wersja referatu)

dr Rafaf S. Wnuk, Komunikowanie się lekarza z pacjentem - potencjalne źródła konfliktu

prof. Piotr Zaborowski, Czy zawsze jest możliwe spelnienie woli chorego?

Drugą częścią spotkania było Walne Zgromadzenie członków PTB, które rozpoczęło się po przerwie obiadowej, o godz. 15.00. Jednym z jego pierwszych punktów, nawiązującym do tematu przeprowadzonej konferencji, było uchwalenie ostatecznej treści oświadczenia Towarzystwa w sprawie potrzeby tworzenia szpitalnych komisji etycznych, spełniających funkcję doradczo-mediacyjną w trudnych i spornych przypadkach praktyki klinicznej (np. w razie niezgodności opinii lekarza i oczekiwań rodziny pacjenta).