Index
 
 

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Bioetyczne,
Instytut Filozofii UJ,
ul. Grodzka 52,
31-044 Kraków

faks: (+48 12) 4224916
e-mail: towarzystwo.bioetyczne@gmail.com

prezes: prof. Włodzimierz Galewicz
wiceprezes: prof. Wojciech Załuski
sekretarz: Aleksandra Głos
skarbnik: Piotr Grzegorz Nowak