Index
 
 

Contact:

Polish Bioethics Society,
Faculty of Philosophy UJ,
ul. Grodzka 52,
31-044 Kraków

fax: (+48 12) 4224916
e-mail: bioet@iphils.uj.edu.pl

President: prof. Włodzimierz Galewicz
Secretary: dr Olga Dryla
Treasurer: dr Mateusz Penczek