Index
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Zaproszenie

W tym dziale chcielibyśmy zamieszczać wypowiedzi członków oraz sympatyków PTB na temat najbardziej palących i najżywiej dyskutowanych kwestii bioetyki. Uprzejmie prosimy o przysyłanie takich opinii, a także polemik i komentarzy do wypowiedzi już zamieszczonych. Wyrażanych w tych tekstach poglądów nie należy traktować jako stanowiska władz ani większości członków Towarzystwa.

Zamieszczane tutaj wypowiedzi mogą nieraz stanowić osobne opinie, częściej jednak będą tworzyć dialogiczne lub dyskusyjne całości, tzn. wchodzić w skład obszerniejszych debat.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w organizowanych przez nas dyskusjach! Głosy prosimy przesyłać jako teksty w formacie rtf, w załączniku do przesyłek mailowych skierowanych na adres bioet@iphils.uj.edu.pl.