Index
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Reguły

Każda internetowa dyskusja na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego będzie inicjowana przez jeden głos wprowadzający lub też przez parę głosów opozycyjnych w stosunku do siebie.

Teksty inicjujące (przeważnie objętości kilku stron) będą udostępniane zaproszonym uczestnikom jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji.

Właściwa debata rozpocznie się z chwilą ich zamieszczenia na stronie PTB i będzie trwała do kilku tygodni. W tym czasie będą sukcesywnie zamieszczane kolejne wypowiedzi zaproszonych uczestników, a także innych osób, które zechcą przyłączyć się do dyskusji i których głosy zostaną pod względem formalnym zaakceptowane przez komitet organizacyjny. Po kilku tygodniach debata zostanie zamknięta, po czym (przynajmniej w niektórych wypadkach) na stronie wkrótce ukaże się jej podsumowanie, opracowane z reguły przez inicjatora (lub przez sekretarza komitetu organizacyjnego).

Podsumowanie dyskusji będzie na ogół zawierać dwie części, z jednej strony zestawiając zdania uzgodnione, z drugiej zaś główne różnice zdań na rozważany temat. W niektórych wypadkach podsumowanie może uzyskać status oficjalnego oświadczenia PTB, opatrzonego podpisami tych wszystkich członków Towarzystwa, którzy będą skłonni zaakceptować tezy uzgodnione przez uczestników dyskusji.

Po zamknięciu dyskusji na stronie mogą być jeszcze zamieszczane głosy dodatkowe, których jednak siłą rzeczy nie będzie się już uwzględniać w podsumowaniu. Pełny zapis dyskusji będzie dostępny na stronie PTB przez kilka tygodni, po czym zostanie przeniesiony do archiwum na stronie Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ.

Prawa autorskie
Przesyłając swoją opinię lub wypowiedź w dyskusji, autor deklaruje tym samym, że posiada do niej prawa autorskie, jak również wyraża zgodę na zamieszczenie jej na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego (http://www.ptb.org.pl/opinie_dyskusje.html), a następnie w archiwum na stronie Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ, na czas nieograniczony. Nie traci jednak prawa do opublikowania lub też zamieszczenia swojego tekstu również w innym miejscu.