Index
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Oświadczenia

Oświadczenie PTB w sprawie szpitalnych komisji etycznych (26 września 2009 r.)