Index
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Projekty badawcze:

W tym dziale informujemy o projektach badawczych, realizowanych przez członków PTB i mających związek z działalnością Towarzystwa. Obecnie w trakcie realizacji są następujące projekty:

Podstawy etyki profesjonalnej - projekt trwający od początku września 2006 do końca sierpnia 2010, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (subsydium profesorskie w ramach Programu Mistrz); kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

Problemy i kazusy z etyki medycznej - projekt badawczo-rozwojowy nr N R13 0006 04, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowany od początku czerwca 2008 przez Wydział Filozoficzny UJ; kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz; główni wykonawcy: prof. Tomasz Pasierski (AM w Warszawie), prof. Marek Sanak (CM UJ), prof. Kazimierz Szewczyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).