Index
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Sympozjum pt. "Jakiej reformy prawa bioetycznego Polacy potrzebują?"

25 października 2008 r. w Krakowie, ul. Gołębia 24, sala 30 Collegium Novum UJ

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ

Program sympozjum:

godz. 10.30-13.30

Piotr Zaborowski, Czego oczekują lekarze od prawa bioetycznego?

Marek Safjan, Zasady tworzenia prawa bioetycznego.

Jerzy Stelmach, Czego nie wiemy o bioetyce prawniczej?

godz. 15.00-18.00

Leszek Bosek, Problem komercjalizacji ciała ludzkiego w świetle Konwencji o Biomedycynie.

Małgorzata Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny w świetle Konwencji Bioetycznej, prawa i etyki.

Mirosław Nesterowicz, Działanie lekarza bez zgody pacjenta w świetle Konwencji Bioetycznej, prawa i etyki
.