Index
 
 

Nowości i zapowiedzi

Kolejna konferencja PTB odbędzie się w grudniu 2019 r. Jej dokładny termin i temat zostanie wkrótce ustalony.

W ostatnich latach:

8-9 marca 2019 r. w Krakowie - sympozjum pt. "Prawny i etyczny status wytycznych praktyki medycznej", współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ.

7-8 grudnia 2018 r. w Krakowie - Sympozjum "Choroba i odpowiedzialność", współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ.

2 grudnia 2017 r. w Krakowie - sympozjum "Normatywne aspekty odmowy zgody na szczepienie" - współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ.