Index
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Konferencje

przygotowywane:

28-30 listopada 2019r. odbędzie się konferencja PTB pt. „Ochrona danych w badaniach naukowych”.

przeprowadzone:

8-9 marca 2019 r. w Krakowie - sympozjum pt. "Prawny i etyczny status wytycznych praktyki medycznej", współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ.

7-8 grudnia 2018 r. w Krakowie - Sympozjum "Choroba i odpowiedzialność", współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ.

2 grudnia 2017 r. w Krakowie - sympozjum "Normatywne aspekty odmowy zgody na szczepienie" - współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ.

11-13 listopada 2016 r. w Krakowie: konferencja "Wokół równości w opiece zdrowotnej", współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ.

12.12.2015: Sympozjum "O etycznych problemach demencji", współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne i Instytut Filozofii UJ.

13.12.2014: Sympozjum "O chorobach rzadkich i lekach sierocych", współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne i Instytut Filozofii UJ.

5.06-6.06.2014 - "Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna", ogólnopolska konferencja naukowa w ramach projektu "Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej", współorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Lublin, 5-6 czerwca 2014 r.

09.12.2013 "O przyczynach niedostatecznej ochrony przed bólem w polskiej opiece zdrowotnej", konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Naczelną Izbą Lekarską

4 grudnia 2010, Warszawa: Jak zapewnić etyczną realizację badań biomedycznych? konferencja zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem Bioetyki NRL

26 września 2009, Kraków - Konflikty między opinią lekarza i wolą pacjenta - czy są nam potrzebne szpitalne komisje etyczne? konferencja zorganizowana we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Etyki oraz Instytutem Filozofii UJ.

25 pażdziernika 2008, Kraków - Jakiej reformy prawa bioetycznego Polacy potrzebują? sympozjum zorganizowane we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Etyki oraz Instytutem Filozofii UJ.

29-31 sierpnia 2008, Kraków - konferencja Etyczne i prawne granice badań naukowych, zorganizowana we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Etyki oraz Instytutem Filozofii UJ (więcej informacji na stronie http://www.etyka-nauki.pl/).

25-27 maja 2007 r. - Filozoficzne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej, konferencja na forum Internetowego Serwisu Filozoficznego DIAMETROS.

1 grudnia 2007 r., Warszawa - Blaski i cienie świadomej zgody, konferencja zorganizowana we współpracy z AM w Warszawie.