Index
 
 

Nowości i zapowiedzi

Listopad 2016 - "Wokół równości w opiece zdrowotnej" - Internetowa debata organizowana w ramach projektu "Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej" (NCN, Maestro 4) przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym (listopad 2016), w uzupełnieniu do konferencji pod tym samym tytułem.

22-24 września 2016 - Zakład Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku organizują Ogólnopolską Konferencję pt. Etyka w medycynie - między teorią a praktyką, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 22-24 września 2016 r. Więcej informacji na stronie http://konferencja-etyka.gumed.edu.pl/

Maj 2016 - "O terapii daremnej" - internetowa debata organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach projektu "Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej" (NCN, Maestro 4) we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

11 listopada 2016 w Krakowie: konferencja "Wokół równości w opiece zdrowotnej", w trakcie której odbędzie się również kolejne (tym razem wyborcze!) Walne Zgromadzenie PTB).

12.12.2015 - Kraków, ul Grodzka 52, s. 25: Sympozjum "O etycznych problemach demencji", (godz. 10.15-13.10) i Walne Zgromadzenie PTB (godz. 14.30-16.30).

Maj 2015 - „Kryterium wieku w racjonowaniu zasobów zdrowotnych” - internetowa debata organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach projektu "Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej" (NCN, Maestro 4) we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

Prośba do członków PTB: Zarząd PTB uprzejmie prosi członków towarzystwa, którzy zmieniają swój tytuł lub adres mailowy, aby przesyłali nam swoje aktualne dane na adres bioet@iphils.uj.edu.pl.